Opis projektu

„Kuźnia Młodych Artystów” to interdyscyplinarny projekt, u podstaw którego leży różnorodność metod artystycznych i pedagogicznych prowadzących do żywiołowej współpracy wszystkich uczestników. Projekt wpisuje się w nowoczesny sposób postrzegania procesu edukacji. Jego celem jest przemówienie w równym stopniu do intelektu, wyobraźni i wrażliwości dzieci i młodzieży. Jego główne elementy – różnorodność społeczno-kulturowa oraz sztuka – służą temu celowi.

„Kuźnia Młodych Artystów“ jest skierowana do dzieci w wieku 8-12 lat (edycja I) i młodzieży w wieku 13-15 lat (edycja II). Podział wiekowy umożliwia celowe korzystanie z nowoczesnych metod pedagogicznych. Proponujemy naukę przez zabawę, bez ocen i zadań domowych, latem – kiedy dzieci są daleko od szkoły i przyjętych w niej metod nauczania.

Autorzy projektu położyli szczególny nacisk na jego społeczno-kulturowy charakter. Oprócz uczestników z Polski i z Niemiec w projekcie udział bierze młodzież z Ukrainy (Cykl I) i z Rumunii (Cykl II). Istotne dla nas jest angażowanie instytucji z krajów, które jeszcze nie są w Unii Europejskiej lub niedawno do niej dołączyły, i które nie posiadają jeszcze szerokiego doświadczenia w zakresie edukacji nieformalnej na poziomie międzynarodowym. Uważamy, że europejskie wartości da się najlepiej promować właśnie w takim kontekście. Spotkanie z innymi kulturami, językami, światopoglądami, tradycjami umożliwia dzieciom uczestniczącym w projekcie zmianę własnej perspektywy postrzegania świata. Dzieje się tak dzięki wspólnie spędzonemu czasowi i komunikacji międzykulturowej. Jest to zarazem jeden z najlepszych sposobów przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom oraz wspierania rozwoju otwartego i tolerancyjnego spojrzenia na świat.

Nie tylko zróżnicowane pochodzenie narodowe uczestników wpływa na różnorodność w tym projekcie. Bardzo ważny jest też aspekt środowiskowy. Dlatego też do projektu włączamy dzieci i młodzież z różnych środowisk społecznych. Prócz szkół – między innymi o profilu artystycznym – i instytucji kulturowych naszymi partnerami są także domy dziecka. Społeczno-kulturowy charakter projektu nadaje warsztatom szczególny wymiar. Ta mieszanka socjokulturowa, ujawniając zarówno podobieństwa, jak i różnice, choćby w zainteresowaniach uczestników, w ich hobby, pozwala uczy się im od siebie nawzajem i jednocześnie poddaje te różnice czy podobieństwa natychmiastowej refleksji.

Projekt „Kuźnia Młodych Artystów” zaprasza na dziewięciodniowy pobyt do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Program ramowy oferuje bogatą ofertę gier, zajęć językowych oraz sportowych, rekreację, wycieczki oraz wspólny czas wolny. W centrum projektu znajdują się warsztaty artystyczne – ceramika, taniec, cyrk i multimedia. Dzieci i młodzież, podzielone na grupy międzynarodowe biorą udział we wszystkich warsztatach artystycznych w systemie rotacyjnym. Chociaż na początku istnieje pewna bariera językowa, to nie stanowi ona żadnej przeszkody dla dzieci, aby znaleźć wspólny kontakt i zintegrować się. Język angielski często daje im alternatywę w komunikacji i tym samym odbywa się nieświadomy proces uczenia się tego języka. Wspieranie wzajemnej komunikacji jest ważnym celem warsztatów artystycznych. Działania te pokazują młodym uczestnikom nowe formy ekspresji i komunikacji, i dzięki temu promują ich umiejętności społeczne.

Motywem przewodnim tegorocznego projektu jest hasło: „Jestem twórcą!”. Dzieci i młodzież wspólnie z prowadzącymi warsztaty poszukają odpowiedzi na pytania: Czy każdy może tworzyć? Skąd czerpiemy nowe pomysły? Co to znaczy myśleć kreatywnie? Czy warto używać swojej wyobraźni? Czy mogę czasami popełniać błędy? Czego mogę nauczyć innych uczestników? Jakie są moje mocne strony i co sprawia mi radość? Nasz projekt, poprzez trening kreatywności, inspirowanie krytycznego i twórczego myślenia oraz wykorzystywanie nowych technologii i mediów, łączy ze sobą wartość artystyczną i edukacyjną.

Metody i techniki wykorzystywane podczas projektu są dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań uczestników. Doświadczeni artyści i pedagodzy  będą towarzyszyli uczestnikom w procesie nauki i wspierali ich merytorycznie.
Szczególnym przeżyciem dla dzieci i młodzieży jest prezentacja finałowa każdego cyklu projektu, w czasie której z dumą mogą przedstawić wyniki swojej pracy artystycznej.
Harmonogram „Kuźni Młodych Artystów 2015”:
01.07 – 10.07.2015 Kuźnia Młodych Artystów Cykl I
dla dzieci w wieku 8-12 lat z Polski, z Niemiec i z Ukrainy.

21.08 – 30.08.2015 -Kuźnia Młodych Artystów Cykl II
dla dzieci i młodzieży w wieku 13-15 lat z Polski, Niemiec i Rumunii.

Serdecznie zapraszamy rodziny wraz z przyjaciółmi oraz wszystkich zainteresowanych na prezentacje finałową!
Wielki Finał: 09.07.2015 (Cykl I) / 29.08.2015 (Cykl II)
Warunki uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy na 2015 znajduje się pod w plikach do pobrania.